Menu Jardin Restaurace Pelikán

Informace o alergenech na požádání u obsluhy.
Všechny ceny jsou včetně aktuálně zákonem stanovené sazby DPH.
V případě spokojenosti s našimi službami si dovolujeme účtovat 10 % servisní poplatek.

Restaurace Pelikán, Na Příkopě 391/7, Praha 1, 110 00
Pinot Noir s.r.o. IČ: 05859603 DIČ: CZ05859603
Telefon: 737 027 590, info@restauracepelikan.cz, www.restauracepelikan.cz , ING @restauracepelikan

Luxury Restaurant Pelikan Prague